Hållbarhetsinspiratörer

Möt hållbarhetsinspiratörerna Ulf och Sara

Skidskytte är en sport som är beroende av snö och vi är mån om att kommande generationer ska kunna njuta av vita vintrar och spännande tävlingar på skidstadion. Ulf von Sydow och Sara Nordstrand är VM-organisationens hållbarhetsinspiratörer med uppgiften att, som titeln indikerar, inspirera funktionärer, anställda och besökare att tänka hållbart. 

Vad innebär er roll som hållbarhetsinspiratörer?

Vår roll är att inspirera organisation, funktionärer och besökare att tänka hållbart. Vi har tillsammans även arbetat fram en hållbarhetsplan och en policy.

Vilka är de största utmaningarna i att uppnå ett hållbart VM?

Kommande klimatförändringar är den allra största utmaningen, det slår ju direkt mot en sport som vår som är beroende av vintrar. Transporter, mat och energi är något vi lägger mycket fokus på.

Vad kan man göra som besökare för att bidra till ett hållbart evenemang? Ge era 5 bästa tips.

  • Välj något av våra klimatsmarta matalternativ.
  • Cykla, promenera, res kollektivt och samåk till tävlingsplats.
  • Släng ditt avfall rätt.
  • Skriv inte ut din biljett, utan visa den via mobilen.
  • Berätta för den du står närmast på VM-arenan att Skidskytte-VM har höga ambitioner gällande hållbarhet och varför det är viktigt för dig. Bidra med att sprida kunskap och skapa diskussioner kring ämnet!

Är VM-organisationen ISO-certifierade?

Nej, Skidskytte-VM har valt att inte ISO-certifiera sig. Vi har valt en annan väg för att skapa delaktighet i alla led. Däremot är hållbarhetsplanen och policyn framtagna utefter standarden för hållbarhet vid evenemang, ISO 20121.

Hur kommer hållbarhetsarbetet att synas utåt?

Vår hållbarhetsplan och policy finns tillgänglig för alla att läsa på webben. Som besökare ska man vid besöket verkligen uppleva att Skidskytte-VM har lyckats med sina höga miljöambitioner.

Vad blir det för eftereffekter av Skidskytte-VM?

I och med att vi kommer att arrangera fler världscuper så vill vi jobba för ständiga förbättringar och därför blir arbetet vi gör på Skidskytte-VM nu någon form av lägsta nivå. Dessutom vill vi se som en eftereffekt att vi kan visa för andra arrangörer att det går att arrangera ett hållbart VM med goda resultat. Vi hoppas även kunna inspirera det Internationella Skidskytteförbundet, IBU, att ställa större krav på arrangörer när det gäller att arrangera världscup och VM, och att dessa frågor blir mer som en hygienfaktor för att överhuvudtaget kunna arrangera tävlingar. Utan snö finns det ingen sport, och därför borde miljöfrågan vara högre upp på agendan än vad den är idag.